Άλλο ένα ρώσικο πιστόλι.. Artem Smolin για την ‘’Capitals’’!

Μετά τον Denis έρχεται να μας πoρώσει ο Artem πάλι από Ρωσία! Έχουμε να δούμε αρκετά απ΄αυτόν..