Οχιιίίίίίίίί!!!!!!

Αν νομίζεις οτι η τούμπα που »έφαγες» προχτές ήταν καλή, ξανασκέψου το…

Όταν ο Jeremy Jones πέφτει, όλοι κάνουμε την ίδια ευχή: να σηκωθεί…

Snowboarder survives INSANE falls and massive avalanche a Snowboarding video by tetongravityresearch