Ο 13 χρονών Justin Phipps: Go Fast Take Chances

Ένα πολύ δυνατό edit απο έναν θαυματουργό τοσοδούλι…

Τι άλλο θα κάνει δηλαδή σε λίγα χρόνια;;