Απογευματιάτικο κλείδωμα από τον Scott Stevens και τον Johnny O’Connor!

YAWGOONS! Ένα απλό απόγευμα για τους Scott Stevens και Johnny O’Connor στο Mt.Cooper!..