ΜΠΖΙΛΑ ΖΒΙΡΙΑ (Preview)

Ένα νέο Preview short Εdit με τα Μπζιλα Ζβιρια να δίνουν ρυθμό Βαριοπούλας!

ENJOY!!!!