Γιατί δεν πρέπει να στέκεστε στο landing του kicker…

Δείτε και βγάλτε τα συμπεράσματα σας..