Οι Bad Plans Klâppen

Λίγες πασχαλιάτικες μέρες είναι αρκετές για τους Bab Plans ώστε να δώσουν πόνο στο πάρκο του Klâppen!..

Riders: Kristoffer Lerånd, Sigurd Lundquist, Stian Karlsen, Andreas Grong και Tormod Gregussen.