Οι #stinkyfamily στο Boreal

Όταν οι Stinky επισκέπτονται το Boreal!..

Μόνο πάρκο και smooth κινήσεις!