Μετατρέποντας το street σε πάρκο..

Οι Trevor Tollefson, Tanner Seymour, Eric Lewy και Ben McCabe άφησαν το πάρκο για να φτιάξουν το δικό τους στους δρόμους!