Μondial du Vent 2014 – Windsurf Freestyle WindMeet day 8

Η δεύτερη μέρα του windmeet με hardcore high wind freestyle


Mondial du Vent 2014 – Windsurf Freestyle… από leucatextrem