Νέο teaser: The Awakening από τους The Headstones!

Πρώτη ταινία για τους The Headstones!

Πωρωμένη, σκληρότατη, με πολύ street και τούμπες!!

Riders: Mammouth Durette, Sébastien Picard, Maxime Desroches, Vincent Grandmaison και Olivier Chabot.