Ο Lucas Baume βολτάρει στο πάρκο του LAAX

O Lucas Baume ότι υπάρχει σε jib-οειδής στο LAAX δε το αφήνει έτσι!..