Πολύ δυνατό re-edit του Brendon Rego

Re-edit από footage του Root 9 μαζί με νέο footage από το FRNDLYFIRE για το νέο part του Rego!

Πολλά και σκληρά κόλπα σε πάρκο και σε δρόμο, δείτε τα!