T O R I O T O K O » Kanten Russell

Νυχτερινές streetuations σε Ιαπωνικούς ρυθμούς στο βίντεο Teriotoko του Toshiba Mitsuko! Παίρνουν μέρος οι KUDO YUZO , OHARA YUICHI , TAKANO FUTOSHI , SATO KEI , OKUMURA AKIRA , YAGI KENSHIRO , PORI , MOCHIDA HIDEKI , MINAMI KATSUMI , HIROSE YUKI , KANEKO JIRO , LURENCE KEEFE , MURAOKA HIROKI , TAKASHIMA KEISHIRO , IMAMURA AKIRA , KATAGATA HARUKA!

 

 

http://youtu.be/rKPHQV2ciNU