Τα TOO HARD κορίτσια στο Camp of Champions

Οι κοπελάρες των Too Hard crew κλειδώνουν τη jib μεριά του πάρκου και το αναστατώνουν!..

Riders: Darrah reid – mclean, Danyale Patterson, Corinne Pasela και Maria Thomsen.