Το teaser της Heterotopia

Η ετεροτοπία είναι ένα concept στην ανθρώπινη γεωγραφία ανεπτυγμένο από τον φιλόσοφο Michel Fοucault. Περιγράφει μέρη και διαστάσεις που λειτουργούν σε μη ηγεμονικές καταστάσεις!

Το βίντεο αυτό είναι ένα οπτικοακουστικό ταξίδι από τον προηγούμενο χειμώνα με το Ευρωπαϊκό crew του Yougofirst collective.

Riders: Andrej Marinčič, Žiga Rakovec, Matic Zavodnik, Vid Barić, Georg Obermeissner και φίλοι τους.