Τρελό teaser: 686 seconds !

Το φοβερό team της 686 εν δράση!

Riders: Ryan Tarbell, Riley Nickerson, Ian Hart, Austin Young, John Murphy, Mike Gray, Matt Wainhouse, introducing new heavy hitters Tor Lundstrom, Matt Belize, Forrest Burki, Enzo Nilo, Forest Bailey, Cam Pierce, Sammy Luebke, Sebi Geiger και Marco Feichtner.